Fotky z priebehu XXX. ročníka Liptovského maratónu

Fotky sú v rozlíšení 1024x768, kliknutím si ich môžete zväčšiť, detailne prezrieť, ľubovolne uložiť a vytlačiť.